Trädgårdsrehabilitering

Trädgårdsrehabilitering,

Natur och trädgårdsrehabilitering,

Hälsoträdgård, Grön återhämtning

 

Det är sedan länge känt att

natur och trädgård har en positiv inverkan på människors hälsa.

 

Det har visat sig att vistelse i natur- och trädgårdsmiljö ökar människans välmående och koncentrationsförmåga.

 

Jag har arbetat sedan 1997 med arbetsträning i trädgårdsmiljö inom JiLU(Jämtlandsinstitut för landsbygdsutveckling)Rösta,Ås. Tillsammans med Östersunds kommun. Goda resultat.

 

I början på 2000 påbörjades trädgårdsrehabilitering.

En vetenskaplig forskning gjordes tillsammans med Patrick Millet, Universitetslektor/Docent, MIUN(Mittuniversitetet, Östersund).Goda resultat.

Önskas mer info ang. Trädgårdsrehabiliteringen.

Skicka gärna meddelande under

fliken Kontakt..

 

En förebyggandekurs, Förändra sin livsstil

genomfördes tillsammans med

Jämtlands läns landsting.

Även den kursen utvärderades

med mycket goda resultat.

 

Ni är hjärtligt välkommen att ta kontakt om Ni önskar rådgivning/konsult för att bygga upp liknande verksamheter.

 

Bygger upp en Grön återhämtningsträdgård

tillsammans med en

verksamhet inomPsykiatrin,

Jämtlandsläns landsting, Östersund.

 

Sinnena väcks och stimuleras när

man vistas i natur och trädgård.

Lukta, känna, smaka, dofta och höra.

Skapa av trädgårdens växter.

När det mesta du företar dig börjar kännas tungt,

när du aldrig upplever att du är utvilad och

glädje är ett allt främmande tillstånd.

Då kan natur och trädgårdsmiljö ge dig en chans till återhämtning.

 

 

 

Trädgård - en källa för glädje och återhämtning.